Strängnäs

Ny vårdcentral på P10-området

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också beslutat att föreslå till landstingsstyrelsen att bygga en ny vårdcentral i Strängnäs på det tidigare P10 området. Den gamla vårdcentralen i Strängnäs vill man byggas om och den ska då få färre patienter, när det blir ytterligare en vårdcentral i Strängnäs.