karlstad

Karlstadborna gillar att tycka till

Karlstadbor är bland de flitigaste i landet när det gäller att tycka till och komma med medborgarförslag till kommunen. Enligt Dagens samhälle ligger Karlstad på en tredje plats med 200 olika förslag från medborgarna.

Listan toppas av Botkyrka som fått in 280. Reformen infördes för sex år sedan, men genomfördes i Karlstad 2004.

Av de närmare 200 förslag som kommit in till kommunen under åren har 119 fått avslag men 49 stycken har bifallits och fått gehör, så det lönar sig att tycka till både i stort och smått.

Det allra första förslaget som kom in den sjunde januari 2004 handlade om en dricksfontän i centrala Karlstad och där blev resultatet att förslaget från Anita Rundin gick igenom. Men kommunens kvarnar mal långsamt så än är den inte på plats, men den finns med i planeringen av Sandbergs plats i korsningen Kungsgatan/Östra Torggatan, så förhoppningsvis kan den vara på plats i år, säger Ingemar Johansson vid teknik och fastighetsförvaltningen.

Det andra förslaget handlade om bostäder av trä i hamnen, men det förslaget tilltalade inte de styrande, utan avslogs. Variationen i de inkomna förslagen är stor, men tyngdpunkten ligger på vardagsfrågor och närmiljö.

Nu är det inte bara i Karlstad av Värmlands kommuner man kan lämna in, medborgarförslag, men det är där medborgarna under åren varit flitigast