Sjuhärad

Eken ska räddas

Ekskogarna i Sverige krymper och växer igen. Det visar undersökningar av ekskogar runt om ilandet bla i Sjuhärad.

Lösningen är, enligt forskaren Heidi Paltto, att glesa ut ekarna och låta biobränsle växa däremellan.

Inte nog med att många elskogar förtsvunnit, många av de ekskogar som finns kvar har växt igen på grund av att bönderna låter djuren beta på åkermark i stället för skogsmark - nåt som missgynnar många växt- och djurarter som hotar att utrotas.

Lösningen på problemet enligt Heidi Paltto’s doktorsavhandling är en ny metod som går ut på att glesa ut eller gallra bort en del ekar för att på så sätt släppa in mer ljus - och det som växer mellan ekarna ska gå till biobränsle i stället för att betas.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se