ALNARP

SLU-styrelse avgör om Alnarp får nya kor

Efter salmonellautbrottet vid lantbruksuniversitetet i Alnarp för 1,5 år sedan då alla djur slaktades ut har kostallarna ekat tomma. Inom kort avgörs kostallarnas öde i Stockholm.

Det är styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som avgör om Alnarp ska få några nya djur men forskarna som kämpar för att stallarna ska hållas levande tycker att korna spelar en viktig roll både för forskning och undervisning.

– Då kan vi ligga i fronten. Många av de forskningsresultat som vi har plockat fram här är studenterna först att höra vilket gör att kunskapen de får är otroligt färsk, säger docenten Anders Herlin som forskar och undervisar på Alnarp

Just nu ekar det i de tomma stallarna på Mellangården i Alnarp. Stallet har varit stängt sedan hösten 2006 då djuren angreps av salmonella. Men stallet är sanerat och kontrollerat flera gånger och forskarna vill nu ha tillbaka djuren för att kunna fortsätta med sin forskning.

Tidigare har forskarna i Alnarp framför allt studerat förhållandet mellan byggnadsteknik och djur, till exempel hur golvets utformning påverkar djuren.

Nu är det alltså upp till styrelsen att besluta hur lantbruksuniversitetets pengar ska fördelas och om det blir någon framtid med kor på Alnarp.

– Så vitt jag förstår är byggnadsteknik en vetenskap som är under nedmontering både i Holland och i Tyskland vilket gör att det finns en stor efterfrågan av den här kunskapen och vi tror att vi kan erbjuda den, säger Tiina Sarap, dekanus vid lantbruksuniversitetet i Alnarp.