Lidingö

Bröt lårbenshalsen - läkarbesök dröjde

Socialstyrelsen kritiserar tre sjuksköterskor vid ett äldreboende på Lidingö för att de brustit i sitt ansvar. En dement kvinna på boendet föll och skadade sig i ljumsktrakten. Men hon fick inte komma till läkare förrän efter 16 timmar.

Vid undersökningen konstaterades att kvinnan brutit lårbenshalsen, och hon opererades senare.

Kritiken från Socialstyrelsen går dels ut på att sjuksköterskorna inte kontaktade läkare med en gång, dels att anhöriga inte fick veta att kvinnan fallit.

Socialstyrelsen har begärt att Äldre-och handikappnämnden i Lidingö utreder händelsen.