Villapriserna sjunker i Östergötland

Genomsnittsvillan i Östergötland kostar 1 627 000 kronor och det är mindre än för tre månader sedan. Enligt siffror från SCB har villapriserna i Östergötland sjunkit med 3 procent det senaste kvartalet.

Minskningen på 3 procent är en av de större i riket. I landet som helhet har priserna sjunkit med 1 procent under perioden december-februari jämfört med föregående tremånadersperiod.

Villapriserna i Linköping sjönk under perioden med 4 procent och Norrköping med 3 procent.