Skolfråga vållar politisk spricka

Efter nedläggningsbeslutet av mellanstadiet på Falkviksskolan i Sölvesborg, så är sprickan total bland de ledande skolpolitikerna i kommunen.

Efter att ha varit överens om beslutet, så slutade skolbeslutet i total oenighet och nu hotas viktiga skolfrågor i Sölvesborg på grund av sprickan i barn- och utbildningsnämnden.

– Jag tycker det är märkligt att oppositionen inte kan stå för det de tidigare varit överens med oss om, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Bengt Johnsson (s).

Enigheten som bortblåst
Det var på torsdagen i samband med en presskonferens om förändringar inom skolverksamheten i Sölvesborg som det blev uppenbart att det finns en stor spricka mellan ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden.

Den enighet över partigränserna som tidigare präglat utformningen av den nya skolorganisationen i kommunen var som bortblåst när nämnden gick för beslut.

Oppositionen backade helt plötsligt ur och vägrade gå med på det man tidigare varit överens om i nämnden.

Slutsamarbetat enligt ordföranden
Nu meddelar Bengt Johnsson att det är slut på samarbete över partigränserna.

– Jag kommer inte att prata mer med dem i någon fråga för att nå en samsyn. Jag litar inte på dem längre, säger han.

Vilken betydelse den politiska sprickan får för skolverksamheten i Sölvesborg är osäkert, men det står helt klart att inte heller oppositionen kommer att medverka till någon lösning.

– Var och en för stå för sitt. Vill socialdemokraterna göra så här får det stå för dem. Jag och mitt parti kommer att gå på vår linje i skolfrågorna i Sölvesborg, säger barn- och utbildningsnämndens förste vice ordförande Ingdrid Christensen (m).

Fredrik Persson
fredrik.persson@sr.se