Ingen subvention av potensmedel

Potensmedel som till exempel Viagra ska inte ingå i högkostnadsskyddet, slår Regeringsrätten fast i en dom.

Beslutet innebär att Regeringsrätten går emot Länsrättens tidigare dom.

Länsrätten ansåg att två av medlen skulle subventioneras för patienter med till exempel högt blodtryck eller diabetes.

Regeringsrätten sätter punkt för målet som gällt om män med svåra erektionsproblem skulle få potensmedlen till subventionerat pris.

Rätten var inte enig. Två av fem regeringsråd hade en annan åsikt.