Dala-Floda

Uppvaktar om namntvist

Tätorten Dala-Floda heter Dala-Floda och inte bara Floda som lantmäteriet hävdar och beslutat. Det menar Intresseföreningen i Dala-Floda liksom Gagnefs kommun som på fredagen uppvaktar regeringen när det gäller den här uppmärksammade namntvisten.