Osäkert läge för statsfinanserna

Överskottet i den svenska statsbudgeten beräknas bli 84 miljarder kronor i år, men en snabb krympning kan komma.

Ekonomistyrningsverket, ESV, har gjort en ny prognos som sträcker sig fram till 2011.

ESV bedömer att risken för en kraftigare inbromsning i konjunkturen har ökat.

Om det blir en ny lågkonjunktur kommer årets budgetöverskott att raderas ut nästa år.