Antalet miljömedvetna bilköpare ökar

Västmanlänningen blir alltmer medveten om miljön vid bilinköpet. Enligt organisationen Gröna bilister är det rena ”miljöbilsboomen” i länet.

I Västmanlands län såldes under januari - februari i år 198 miljöbilar, och det motsvarar nära 27 procent av nybilsförsäljningen. Och det är en stor ökning.

Samma period i fjol var andelen miljöbilar i Västmanland drygt 13 procent.

Statistiken över antalet miljöbilar kommer från branschorganet Bil Sweden och samtliga siffror avser bilar som uppfyller regeringens och Vägverkets miljöbilsdefinition.