Signalarbete i Karlberg påverkar påsktåg

Både pendeltåg och vanlig tågtrafik till och från Stockholms central kommer att påverkas under påskhelgen, när Banverket ska utföra signalarbeten.

Trafiken mellan Centralen och Karlberg stängs i princip av helt och bara ett fåtal tåg kommer att kunna ta sig förbi den sträckan.

Trafiken till bland annat Uppsala, Västerås och Göteborg påverkas.

Arbetet, som går ut på att byta signalställverk i Karlberg, görs från klockan ett på natten till långredag fram till klockan tolv på annandag påsk.

Trafik söderut från Stockholms central kommer inte att påverkas.