Kristianstad

Löneuppror bland sköterskor på CSK

Sjuksköterskorna på två vårdavdelningar på Centralsjukhuset i Kristianstad gör nu uppror mot sina låga löner.
I ett upprop till cheferna kräver de ett löneavtal där ingångslönen ökar rejält och hela yrkeskårens lönenivå lyfts med omkring 5 000 kronor.
Sjuksköterskorna får stöd från både läkare och undersköterskor på sjukhuset.