Systemet sålde mindre alkolhol

Systembolagets försäljning i länet minskade något under januari och februari i år, jämfört med samma period 2006.

Mätt i ren alkohol såldes 88 000 liter, och det är 1 % mindre än förra året. Största minskningen stod spritdrycker för, de minskade med drygt 4 procent. Försäljningen av öl ökade däremot i länet.

Även i Sverige i stort minskade Systembolagets försäljning.