Industrins energianvändning ökade

Industrin ökade sin totala energianvändning med nära 7 procent under förra året jämfört med 2006. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Det var massa- och pappersindustrin som ensamma svarade för 45 procent av industrins energianvändning. Även stålindustrin var en energikrävande bransch och tillsammans stod dessa branscher för nästan två tredjedelar av industrins totala energianvändning.

Den största procentuella ökningen av hade dock trävaruindustrin, som ökade sin totala energianvändning med drygt 20 procent.