TROSA

Kritik mot stora barngrupper på förskolan

Barngrupperna i Trosa kommun är alldeles för stora. Det menar en mamma, med barn på Tomtaklints förskola som därför skrivit ett brev till kommunen om det här.

Mamman menar att det de senaste fem åren varit mycket stora barngrupper både där hennes barn varit och på andra förskolor runt om i Trosa kommun.

Därför vill hon nu se att kommunen inför ett maxantal när det gäller hur många barn som får finnas i grupperna.

Enligt motionsskrivaren är det viktigt att satsa på barnen på det här sättet eftersom kommunen i möjligaste mån måste ge de små kommuninvånarna en bra start i livet.