Dråpdömd kvinna utreds igen

Socialstyrelsens rättsliga råd kommer att pröva om kvinnan som dödade sin sambo på en segelbåt utanför Tjörn i höstas var psykiskt frisk.

Kvinnan dömdes till åtta års fängelse för dråp i tingsrätten men överklagade och ville få den rättspsykiatriska undersökningen prövad.

Hovrätten har nu beslutat att rättsliga rådet ska granska ärendet. Rådets yttranden är alltid rådgivande.