Priset för karriär och konst

När jag arbetade med mina sexuella målningar hittade jag mannen i mig själv. Den unge gossen på bilden representerar många män men framförallt mannen i mig. 
 Det säger Cecilia Edefalk till Katarina Hahr som träffar henne i ateljevåningen i Kärrtorp i Stockholm. Det blir också ett samtal om priset för kärriär och kontsnärsskap.