Skövde

Soldat frias från nazistanklagelser

Den soldat i Nordic Battlegroup som pekats ut som nazist, frias i dag av chefen för Trängregementet i Skövde.

I den utredning som gjorts om soldaten har det kommit fram att inget av hans befäl eller kamrater har uppfattat att soldaten har åsikter som inte överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrunder. Därför frias han.

Soldaten pekades ut som nazist eftersom han bland annat figurerat på bilder och en webbplats för personer med främlingsfientliga åsikter.

I beslutet står det att åsiktregistrering inte är tillåten i Sverige, och det föreligger ingen saklig grund för varken uppsägning eller omplacering av den berörda soldaten.

Beslutet är fattat på de arbetsrättliga grunder som finns i landet.