Studenters arbetsmiljö ska undersökas

Studiemiljön vid Linköpings universitet ska undersökas. Bland annat ska de nästan 17 000 studenterna svara på frågor om inflytande över sina studier, lokalerna på universitetet och hur de upplever undervisningen.

Idén till underskökningen kommer ursprungligen från studenterna själva och syftet är att förbättra studiemiljön på universitetet.