Tranås

Vårdcentralen stängs

Tranås vårdcentral ska stängas på helger av ekonomiska skäl.

Många pensionärer i Tranås oroas av att vårdcentralen, av ekonomiska skäl, ska stängas under helgerna.

Stängningen kommer att kraftigt försämra servicen för de äldre i kommunen, skriver

pensionärsorganisationen PRO i ett brev till landstingspolitikerna.

PRO menar också att det blir otryggt för de äldre, när de inte kan rådfråga en läkare på orten.