Hyresgästföreningen i nätverk för tryggt boende

Hyresgästföreningen finns numera med i nätverket Tryggare Gotland, för att hjälpa medlemmarna till ett tryggt och säkert boende.

Undersökningar visar att boende tycker att ett tryggt och säkert bostadsområde är det absolut viktigaste.

Hyresgästföreningen vill också utveckla samarbetet med andra organisationer här på ön, och bilda lokala BRÅ-föreningar runt om på Gotland.

BRÅ står för Brottsförebyggande rådet.