De fick årets LRF-utmärkelser

På fredagen höll Lantbrukarnas riksförbund läns-stämma i Västerhejde. Under förmiddagen delades en rad stipendier och utmärkelser ut.

Väskinde Visby blev årets lokalavdelning.
Årets lantbruksföretag blev Nors gård i Hall, som drivs av Maude Fyrenius och Elof Nilsson.

Silvernålen gick till Pär-Rune Nypelius, Lokrume, Anna Smedberg, Ekeby och Hans Klingvall, Hejdeby.

Helene Lindberg blev årets Bernard Ekström-stipendiat.