ronehamn

Fabrik får inte släppa ut fiskrens

Företaget Swe-Dan Seafood i Ronehamn får inte släppa ut fiskrensvatten direkt i havet. Miljödomstolen ger i en dom på fredagen Naturvårdsverket, som tidigare avslagit fiskfabrikens dispensansökan, rätt.

Swe-Dan Seafood fryser in och packeterar skarpsill för export till Baltikum. Det fiskrensvatten som nu diskuteras är det som blir kvar sedan fisken paketerats.

Fiskfabriken har tidigare haft dispens för att släppa ut fiskrensvatten, men Naturvårdsverket sa nej till fortsatt dispens eftersom utsläppen anses vara skadliga för hälsa och miljö.

Miljödomstolen håller med Naturvårdsverket och motiverar domen med att dispens bara ska ges i undantagsfall, och inte gång på gång för att ett företag ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Swe-Dan Seafoods VD Peter Sjöholm har ännu inte läst domen och vill inte uttala sig om vad den innebär för företagets fortsatta verksamhet.