uppsala

Universitetet anställde skuggdoktorand

En professor på Uppsala universitets institution för folkhälso- och vårdvetenskap har felaktigt haft en kvinna anställd som så kallad skuggdoktorand. Uppsala universitet får nu kritik av Högskoleverket.

I juni 2006 rekryterades kvinnan efter avslutade studier till en av avdelningarna vid institutionen. Hon fick mycket låg lön och löfte om att anställas som doktorand utan att det bli det.

Professorn förklarade sedan att hon först måste var anställd i två år som predoktorand, en befattning som inte finns vid Uppsala univerisitet.

Professorn som anställde henne tyckte dessutom att det var olämpligt av henne att ta reda på vilka rättigheter hon har och underströk att var han som bestämde villkoren oavsett vad som sas i det officiella regelverket. Istället avskedades kvinnan.

Uppsala universitet svarar Högskoleverket med att de nu har påbörjat ett arbete med att förhindra förekomsten av skuggdoktorander och beklagar att handledaren inte har följt de rådande reglerna.

I maj ska arbetet redovisas för Högskoleverket.