Dåligt fungerande hiss på Arkivcentrum

Vid Arkivcentrum Värmland är det stora problem med att den enda hissen i före detta folkskoleseminariet inte fungerar tillfredställande.

Personal och besökare har bland annat vid upprepade tillfällen blivit instängda och hissen stannar en till två decimeter över golvnivån i källarplanet. Det har gjort det omöjligt att transportera material med hjälp av vagnar.

Nu vill Arkivcentrum att landstinget som äger fastigheten åtgärdar problemet.