Västsvenska företag skapar ny miljöbil

Saab Automobile, Vattenfall, Volvo Personvagnar och ETC AB i Nol ska tillsammans utveckla en elhybrid-bil.

Investeringen är till en början på 62 miljoner kronor varav 20 miljoner kronor kommer från Energimyndigheten.

Saab och Volvo står för fordonen, Vattenfall för elinfrastruktur och laddningsutrustning och ETC står för batteriteknik.

Satsningen presenterades i dag av näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren.