KF Göta går bättre - nedlagda butiker en anledning

Efter flera år med stora försluter går det nu bättre för Kf Göta

Resultatet för 2007 visar på en vinst på 3,2 miljoner kronor. Det är 29 miljoner bättre än 2006. De orsaker som Kf Göta ser till vinsten är bland annat att man lagt ner en del olönsamma butiker och att det skapats femton Konsumföretag som drivs av privata bolag.