Idrotten mer jämställd med kvinnor i styrelser

Fler kvinnor i idrottsföreningarnas styrelser. Det kan vara lösningen på hur idrotten ska bli mer jämställd. Det har man kommit fram till i jämställdhetsprojektet ”På lika villkor” som drivs av Smålandsidrotten och Smålands handbollförbund.

- Det är bara att titta på sammansättningen i idrottsrörelsen. 75 procent är ju gubbar över 67 år och ska idrotten överleva så måste man få in ett annat synsätt. Ett modernt synsätt hur man bedriver styrelsearbete, säger Arne Pettersson som är handbollförbundets representant i projektet.

Sedan sommaren 2007 driver Smålandsidrotten i samarbete med Smålands handbollförbund pilotprojektet ”På lika villkor”. Syftet är att kvinnor och män ska ha möjlighet att påverka och utöva sin idrott på lika villkor. En av dom viktigaste sakerna man kommit fram till är att det behövs nya former för styrelsearbetet inom idrotten. För att få in fler kvinnor i idrottsstyrelserna säger Arne Pettersson att man måste ändra attityden, språket och sättet att sammanträda.

- Så det tilltalar kvinnor att finnas på den nivån i föreningarna. Det är ju inte ovanligt att det är männen som sitter i styrelserna och det är kvinnorna som sköter, så att säga, föreningslokalerna och kiosken om man får uttrycka sig lite slarvigt, säger Arne. Arbetet med att få in fler kvinnor i styrelserna måste börja redan i sammansättningen av valberedningen, säger Anita Mårtensson som är projektledare för ”På lika villkor”.

- Sitter det tre gubbar i den då kanske man kan förstå hur det kommer att se ut i styrelsen eller kommittéerna, säger hon. Enligt Arne Pettersson har det inom handbollförbundet varit ett strategiskt val att starta jämställdhetsarbetet i toppen och arbeta sig neråt i systemet.

- Om inte förbundsstyrelsen och kommittéerna klarar av att jobba med det här och gå i täten, så har vi svårt att kräva att föreningarna ska kunna jobba med de här sakerna, säger Arne. Som vi berättat tidigare här i nyheterna så vill politiker i Växjö kommun ha en studie för att undersöka hur villkoren ser ut för framför allt flickor inom idrotten och det är något som välkomnas av Arne och Anita. Under sommaren ska deras projekt utvärderas och presenteras för Svenska handbollförbundet.

- Vi håller just nu på att titta på hur vi ska jobba med ”På lika villkor” i framtiden inom Smålandsidrotten. För att fortsätta med det, det ska vi, säger Anita Mårtensson.