Klart för nya vindkraftverk i Karlskrona

Sex stycken vindkraftverk ska byggas på Ramdala slätt i Karlskrona. Det blev resultatet av den kompromiss som politikerna i miljö- och byggnadsnämnden nådde på fredagen.

Företaget Eoulus Vind ville egentligen bygga åtta stycken vindkraftverk, där varje vindsnurra är 90 meter hög.

Men politikerna i nämnden beslutade att inte ge bygglov till de vindkraftverk som skulle placeras närmast E22:an.

Det eftersom Vägverket i nuläget utreder en ny sträckning av E22:an.