Historisk samarbete i Östergötland

Planerna på hur fjärde storstadstegionen ska se ut börjar ta form. Idag presenterade representanter för Linköping och Norrköping hur arbetet går och presenterar samtidigt en gemensam överskiktsplan.

En historisk översiktsplan, enligt Paul Lindvall som har höga förväntningar på den.

– Jag hoppas att den blir ett stöd för att gemensamt utveckla vår region, att försöka se om man kan hitta sätt där de båda kommunerna kompletterar varandra och på så sätt stärka attraktionskraften i hela regionen. Så att hitta de gemensamma lösningar som gynnar alla det är det ett översiktsarbete handlar om, säger Linköpings kommunalråd Paul Lindvall (m)

Pendling och miljöteknik
Planen ska beskriva var det ska byggas i regionen och hur det ska utvecklas och arbetet har redan tagit fart tycker Lindvall.

– Jag tycker det händer saker hela tiden. Vi arbetar med att förstärka möjligheterna att pendla med mer bussar mellan Linköping och Norrköping. Vi bildar ett gemensamt miljötekniskt bolag där vi rekryterat en vd så det händer saker hela tiden.

Första i Sverige
Bland framtida projekt nämner Lindvall höghastighetsjärnvägen Ostlänken och en väl fungerande bostadsmarknad som viktiga byggstenar i fjärde storstadsregionen och dagens seminarium tycker han är historiskt.

– Det som är historiskt är att vi arbetar tillsammans med en gemensam översiktsplan och det tror jag inte har förekommit tidigare i Sverige. Det är väl ett tecken på att Linköping och Norrköping har funnit varandra och jobbar vi tillsammans så blir vi det pulserande hjärtat i den nya regionen som växer fram.

Anton Frank
anton.frank@sr.se