VÄSTERBOTTEN

Omtvistad skogsdom avverkad

I dag kom länsrätten i Västerbotten med en dom som hela skogsbranschen i Sverige har väntat på, rörande en tvist mellan en privatperson och Skogsstyrelsen.

I domen säger länsrätten nej till en skogsägare i Lycksele som ville avverka sin skog med den så kallade naturkulturmetoden i stället för att kalhugga.

Men markägaren har inte visat att metoden ger tillfredsställande resultat inom godtagbar tid anser länsrätten och går i stället på Skogsstyrelsens linje, att naturkulturmetoden inte fungerar på svårföryngrad mark.