Dråpdömda kvinnans psykiska hälsa granskas igen

Socialstyrelsens rättsliga råd kommer att pröva om kvinnan som dödade sin sambo på en segelbåt utanför Tjörn i höstas var psykiskt frisk.

Kvinnan dömdes för dråp till åtta års fängelse i tingsrätten men överklagade och ville få den rättspykiatriska undersökningen prövad.

Hovrätten har nu beslutat att rättsliga rådet ska granska ärendet. Rådets yttranden är alltid rådgivande.