Trollhättan

Lyckat test av flygmotor

Nu har ett första kritiskt test gjorts på den nya flygmotorn GEnx-2B som Volvo Aero i Trollhättan är med och utvecklar. - Den lyckade motorteststarten är en mycket viktig milstolpe och det bådar gott inför de fortsatta testerna, säger Joakim Andersson, projektledare för GEnx på Volvo Aero.

GEnx är det största civila engagemanget för Volvo Aero någonsin. Företaget kommer att tillverka sex olika komponenter till motorn, varav tre utvecklats hos Volvo Aero i Trollhättan. Motorn kommer att driva Boeings nya plan 747-8.