Intresset för Arktis ökar när isen släpper

Sverige måste bli mer aktivt i Arktis, säger Totalförsvarets Forskningsinstitut i en rapport. Klimatförändringarna och ishavssmältningen ökar både det ekonomiska och militära intresset för polarområdet.

Länder som gränsar direkt till Arktis försöker nu få en så fördelaktig sits som möjligt när isen släpper sitt grepp.

Ryssland har redan placerat sin flagga under Nordpolen och Danmark har med hjälp av bland annat en svensk isbrytare försökt hävda sina intressen norr om Grönland.

Inte bara Danmark utan också Norge och Island är inblandade i territoriella tvister.

Även om det i inget av de här fallen handlar om krigsrisker ökar den militärstrategiska betydelsen av Nordpolsregionen.

Utvecklingen går väldigt fort just nu och kan rusa i väg i oväntad riktning och Sverige måste bevaka sina intressen, konstaterar Totalförsvarets Forskningsinstitut i sin rapport Arktis i Fokus.

Redan om kanske fem år kommer nya farleder för sjöfarten att kunna öppnas i polarområdet om klimatförändringarna fortsätter. Ja, det finns till och med de som tror att redan i sommar ska man kunna öppna Nordostpassagen norr om Sibirien och på det sättet förkorta tiden för sjötransporter mellan norra Europa och Japan med omkring två tredjedelar.

Är Sverige berett på en sådan förändring? Och för alla polarländer öppnar sig nya möjligheter att utvinna värdefulla råvaror inom sina områden i Arktis.

Då ökar också den militära aktiviteten.

Hur kommer till exempel de ryska militärbaserna på Kolahalvön att utvecklas?

Det måste inte bara polargrannen Norge utan också både Sverige och Finland fundera över.

Hur kommer det norsk-svenska försvarssamarbetet att fungera om norrmännen i större utsträckning riktar sina blickar norrut?

Det måste man också försöka reda ut.

Christer Fridén
christer.friden@sr.se