karlstad

Pengar till musikvecka i Karlstad

Kultur- och fritidsförvaltningen i Karlstad ställer sig positiv till ett förslag från Värmland Classic Festival och förslår nämnden att bidra med 400.000 kronor till en musikvecka i Karlstad i slutet av augusti.

Det Värmland Classic festival, Karlstad Jazz, Värmlandsoperan och Kulturskolan som ska samarbeta och bjuda på musikevenemang av hög kvalité. Musikveckan kommer att ha spelplatser både i Mariebergsskogen och på Karlstads teater.