Energianvändningen fortsätter att öka

Industrin ökade sin totala energianvändning med nästan 7 procent under förra året jämfört med 2006.

Massa- och pappersindustrin stod ensamma för 45 procent av industrins energianvändning.

Även stålindustrin är en energikrävande bransch och tillsammans står de båda branscherna  för nästan två tredjedelar av industrins totala energianvändning.