Sundsvall

Korstaanställda känner oro

De sex anställda på Korstaverket som under ett och ett halvt års tid kan ha druckit förorenat vatten träffar under fredagen läkare från företagshälsovården. En felkopplad ventil kan ha orsakat att processvatten med giftiga tungmetaller blandats med dricksvattnet i en byggnad på Korstaverket.

– Jag tycker att det är mycket beklagligt att man har haft möjligheten att förstöra dricksvattnet, att den teoretiska risken har funnits, säger Åke Sundvall, huvudskyddsombud på Korstaverket.

Processvatten är vatten som använts för att rena rökgaser från sopförbränningen och som bland annat kan innehålla bland annat bly, kadmium och zink. Ingen av de sex som har använt vattnet har idag fysiska problem, däremot är oron stor.

– Det är oron över om man har fått i sig någonting eller inte, över att inte veta, säger Åke Sundvall.

Felkopplingen upptäcktes av en slump då en tekniker lade en hand på en färskvattenledning som skulle ha varit kall, men som var ljummen.

– Det känns obehagligt att det är så att det dels för oss som anläggningsägare, men även för våra leverantörer av utrustningen, att den här felkopplingen har kunnat ske och att det har varit felkopllat under en så lång tid, säger Inger Axbrink, informationschef på Sundasvall Energi.

Ingrid Engstedt Edfast
ingrid.engstedt-edfast@sr.se