Vårgårda

Svårare för äldre i Vårgårda

Det blir betydligt svårare  att få en äldromsorgsplats i Vårgårda i framtiden. Det blir en konskvens av nedläggningen av Muraren där personalen togs på sängen.

Genom stängningen av äldreboendet sparar kommunen in 14 årstjänster, vilket enligt Bengt Sernland kommer att drabba vikarier och timanställda inom äldreomsorgen.

Nedläggningen av äldreboendet Muraren med 18 platser var egentligen planerad först till nästa år, men en budgetprognos som pekade på ett stort minusresultat i år fick socialnämnden att tidigarelägga stängningen.

De boende ska istället beredas plats på framförallt Kullingshemmet i takt med att det blir lediga platser där. Bengt Sernland räknar med att det kommer dröja hela 2008 och möjligen en bit in på 2009 innan alla de boende har kunnat flyttas och Muraren kan stängas helt.

Personal som Radio Sjuhärad pratat med på äldreboendet Muraren idag berättar att de inte fått någon information från kommunen om att boendet ska stängas - det fick de istället läsa i tidningen i morse. Något som Bengt Sernland tycker är olyckligt.

 Joel Wendle
joel.wendle@sr.se