Miljonresultat för Karlshamns energi

Karlshamns energi redovisade på fredagen ett positivt resultat på 15 miljoner kronor, för förra året.

Det positiva resultatet var väntat och kunde nås trots stora investeringar på fjärrvärme.

Förra året satsade Karlshamns energi närmare 50 miljoner kronor på fjärrvärme.

Investeringar som även kommer fortsätta under 2008, om än i mindre skala.

Det mesta av de 15 miljoner kronorna kommer att gå in för att täcka underskott i andra kommunala bolag i Karlshamn.