Försvaret utreder nordiskt samarbete

Det svenska försvaret ska på uppdrag av regeringen utreda hur nära försvaren i Sverige, Norge och Finland ska kunna samarbeta. I bakgrunden finns också Danmark och Island med. Samarbetet skulle kunna betyda stora besparingar.

Försvarsledningen ser stora möjligheter i ett nordiskt samarbete. Tidigare har Sveriges överbefälhavare Håkan Syrén tillsammans med sin norska kollega lämnat en rapport till regeringen om hur Sverige och Norge skulle kunna ha gemensam utbildning av olika soldater, gemensamma övningar och köpa likadan utrustning.

Nu vill regeringen att Försvarsmakten ska göra en fördjupad studie som visar exakt hur det skulle kunna gå till och på vilka områden.

På torsdagen beställde dessutom en utredning om samma typ av samarbete med Finland, där också Norge ska vara med. Dessutom är Danmark och Island också intresserade och ska vara med så mycket de vill.

Något som snabbt skulle kunna förverkligas, enligt överste Stefan Gustafsson som är chef för strategisk analys vid Försvarsmakten, är en gemensam kvinnlig styrka för insatser i länder där det är svårt för manliga soldater att kontakta kvinnor. På längre sikt finns inköp av likadana ubåtssystem och gemensam luftövervakning.

Sveriges försvarsminister Sten Tolgfors (m) är positiv till ett nordiskt samarbete.

- Vi är för den här inriktningen. Nu går vi in i ett skede när vi ska förverkliga den också. Då ställer vi också frågan tillbaka till Försvarsmakten. Hur? Inte om eller varför, utan hur? Och det är det skedet vi går in i nu, säger Sten Tolgfors.

Var finns gränsen för det här som du ser det?

- Ytterst är det den militära allieringen, men det är också den enda begränsningen som jag idag kan se, säger Sten Tolgfors.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se