falun

Kurs i palliativt vårdande

Det kan vara svårt att stödja en människa i livets slutskede - därför vill Högskolan Dalarna och Svenska Kyrkan lära ut just det. För andra året i rad så håller man en kurs i det som heter palliativt vårdande.

Anders Näslund är sjukhuspräst på Falu lasarett och han tycker att palliativ vård är väldigt viktigt.
– Det handlar om vård av hela människan. Inte bara om kroppen, att den fungerar. Utan att vi mår så bra som vi kan i de här svåra situationerna, säger Anders Näslund, sjukhuspräst.
Han berättar också att i livets slutskede är den medicinska vården en nödvändig förutsättning, men i den palliativa vården ingår också att man får all annan typ utav stöd som man behöver för att leva ända tills man dör.
Kursen vänder sig främst till dem som verkar inom vård omsorg, kyrkan skolan, kristeam och begravningsbranchen. De ska gå igenom ämnen som människosyn, livskvalitet och hur man kan vara ett stöd i en kris.
Det här är andra gången Högskolan Dalarna och Svenska Kyrkan håller den här kursen. Förra året så gick trettio elever kursen.
– Vi tror att det blir ännu mera tryck på kursen till hösten, säger Anders Näslund.
Anders Näslund vet att eleverna får nytta av sina nya kunskaper i verkligheten. För det handlar om nya sätt att se och tänka på saker i sitt arbete.

asa.samuelsson@sr.se