Västra Götaland

Psykisk ohälsa minskar

Den stressrelaterade psykiska ohälsan minskar bland anställda i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Det visar en ny rapport från Institutet för stressmedicin.

Trots minskningen svarar var fjärde av de drygt 3000 i undersökningen att de upplever psykisk ohälsa i form av oro, ångest, nedstämdhet eller psykisk utmattning.

Nu kostateras det i rapporten att mer måste göras för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och att stimulera till en hälsosam livsstil bland de anställda.