Kaka söker make på 1600-talet

Källan till dessa uppgifter är Bräkne Härads dombok år 1693. Avskrift är gjord av Per Frödholm och Vanja Jonasson.

Gunnel Jönsdotter

Ort: Bökemåla

Socken: Åryd

1693-06-14:

Kronolänsman Per Klemedtsson angående Sven Håkanssons hustru i Bökemåla Gunnel Jönsdotter, vilken har nästlidne femte dags pingst en pannkaka bestrött med mercurium i syfte att förgifta sin man. Sven klagar på sin hustru då hon inte visar huldhet, hon har bland annat överöst honom med skällsord. Sven har varit utestängd från visthuset. Sven åt två tumnagelsstora bitar av pannkakan och drabbades av våldsamma uppkastningar. En liten smula av pannkakan gavs till tuppen, vilken dog. Även en höna gick samma väg hos nabon Sone i Bökemåla. Gunnel inkommer och nekar, men förmanas att tala sanning. Elin i Hjärtsjömåla har tipsat Gunnel om detta sätt att förgifta folk. Sistlidne påskafton reste Gunnel till Karlshamn för att köpa gift av Olof Persson. Gunnel bakade tre pannkakor, vilka blandades med dill och andra kryddor, en av pannkakorna var beströdd med gift. De två friska pannkakorna var till Gunnel och pigan, den förgiftade lades till maken. Sven har sparat pannkakan i en äska och uppvisar nu pannkakan, vilken ser vidrig ut.

Gunnel Jönsdotter

Ort: Svenstorp

Socken: Hoby

1693-06-14:

Kronolänsman Per Klemedtsson kärar drängen Jon Nilsson i Hoby socken, vilken har lägrat kvinnfolket Gunnel Jönsdotter i Svenstorp under äktenskapslöfte. Jon har varit hos häradshövdingen i Karlshamn och bett om äktenskap. Jon är 21 år gammal. Jon har gett henne ett par handskar, en silverring och en silverkedja när han har varit drucken. Kedjan har Gunnel lämnat tillbaka till Jons moder. Gunnel säger att hon även har fått en klut av Jon. Handskarna var en marknadsgåva.

Gunnel Jönsdotter

Ort: Bökemåla

Socken: Åryd

1693-06-17:

Elin i Hjärtsjömåla inställer sig angående att hon har rått Gunnel Jönsdotter i Bökemåla att förgifta sin man Sven Håkansson, Elin nekar till anklagelsen. Sven menar att han även har fått fisk och ärter av sin hustru, vilken också lär ha varit förgiftad. Sven har salva venia uppkastat sex eller sju gånger om dagen efter fiskmåltiden. Båtsmanshustrun Anna Andersdotter i Bökemåla säger att Sven kom till henne två gånger, hon såg att Sven kastade sig ner på åkern och att han hade mycket ont. Anna säger att pannkakan glittrade av gift, precis som snö glittrar i solen om vintern. Båtsman Erik Möller instämmer i berättelsen.

Gunnel Jönsdotter

Ort: Bökemåla

Socken: Åryd

1693-06-18:

Bonden Sven Håkansson kärar sin hustru Gunnel Jönsdotter i Bökemåla angående försök till giftmord. Gunnel har erkänt att hon har köpt mercurium för tre skillingar hos handelsmannen Olof Persson i Karlshamn. Tuppen under bordet fick en bit av pannkakan och avled. Dom; Gunnel bör halshuggas, ärendet skall dock behandlas av hovrätten.

Gunnel Jönsdotter

Ort: Bökemåla

Socken: Åryd

1693-06-18:

Bonden Sven Håkansson och hans hustru Gunnel Jönsdotter i Bökemåla tillfrågades om de hade något att tillägga angående Gunnels försök till giftmord? Svar nej. Sven anhåller om befrielse från dödsstraff för Gunnel. Anhåller dock om att bli skild från henne.