Dåliga bilder försvårar identifiering

Varje dygn aktiveras de femtontal hastighetskameror som finns på det värmländska vägnätet av övervakningscentralen i Kiruna. Men många av de bilder som tas vid mätstationerna kan inte användas för att identifiera föraren.