VÄXJÖ

Frivilligt att lämna ifrån sig mobiltelefonerna på regionpsyk

På fredagen samlade rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö in mobiltelefoner och datorer från patienterna på den slutna avdelningen. Det nya beslutet är dock inget generellt stopp. Det bygger på att patienterna frivilligt lämnar ifrån sig teknisk utrustning.

- Vi beslagtar inte mobiltelefonerna. Däremot kommer vi be dom att lämna från sig teknisk utrustning, säger Anita Åkesson driftsenghetschef på rättspsykiatriska regionkliniken.

Frågan om patienterna på slutna avdelning på rättspsykiatriska regionkliniken ska få ha mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning har varit uppe tidigare.

Efter att en dömd pedofil laddade hem barnpornografi via mobilen tog Anita Åkesson, 2006, ett generellt beslut mot mobiltelefoner inne på kliniken. Men Socialstyrelsen ansåg då att beslutet bröt mot lagstiftningen och beslutet skulle rivas upp.

Hot och narkotika på kliniken
Efter det har klinikledning gjort ytterligare försök att få till ett generellt förbud, och i höstas blev frågan återigen aktuell eftersom flera brott begåtts av patienter från kliniken. Bland annat har det förekommit mycket droger på rättspsykiatriska regionkliniken under hösten.

- Det handlar om hot och dessutom om fotografier som är tagna inne på den slutna avdelningen. Det finns ju kameror på varenda telefon idag, säger Anita Åkesson.

Den här gången inför dock inte Åkesson något genellet förbud. Istället vill hon, med hänvisning till arbetsmiljön, att patienterna självmant lämnar ifrån sig mobiltelefonerna och datorerna.

- Jag tror inte beslutet är verkningslöst även om det handlar om en frivillig lösning. Vi har en bra dialog med patienterna, säger Anita Åkesson.

Inte godkänt av Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är informerad men har formellt inte godkänt beslutet.

- Jag vilar mig på ett beslut som vi tagit på kliniken. Har Socialstyrelsen synpunkter på det får jag göra ett nytt ställningstagande, avslutar Åkesson.

Marcus Sjöholm
marcus.sjoholm@sr.se