Sverige ska lära EU om jobb och tillväxt

Sverige kommer att få huvudansvaret att utforma EU:s framtida strategi för jobb och tillväxt, samtidigt som tuffa klimatmål ska börja gälla. Här kommer Sveriges låga arbetslöshet och stabila statsfinanser stå som modell, sa statsminister Fredrik Reinfeldt efter EU-toppmötet i Bryssel på fredagen.

– Nu är det en mycket glädjande lösning för en svensk patriot att läsa hur Sverige sköter sig väl, står som ett exempel för andra och att det egentligen inte finns några negativa synpunkter på den svenska utvecklingen.

– Det är roligt att läsa men också en effekt av att vi tagit till oss och lärt också av andra och att vi därför kan stå som ett exempel för andra.

Under Sveriges EU-ordförandeskap hösten nästa år är det dags att förnya den så kallade Lissabonstrategin, som är samarbetet inom EU för att skapa tillväxt och fler jobb. En siffra som brukar nämnas är att genom samarbetet så har det skapats 6,5 miljoner nya jobb inom EU under de senaste åren.

Vid toppmötet här i Bryssel har EU:s stats- och regeringschefer nu enats om att de föreslagna utsläppsmålen som ska sänka unionens koldioxidutsläpp med 20 procent till 2020 ska bli lagligt bindande inom ett år.

Det gör att kraven på hur tillväxt och jobb ska främjas i framtiden måste få en ny inriktning, och här menar alltså statsministern att Sverige som gått före kan visa vägen.

Som kommande ordförandeland har Sverige varit flitigt uppvaktat här på toppmötet i Bryssel. Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, ville tala med Fredrik Reinfeldt och flera andra också.

– Man ser ju vikten av svenska ordförandeskapet när man tänker på var det kommer i tiden för klimatfrågan, för Lissabonprocessen och också det faktum att kanske Kroatien blir färdigt med sina förhandlingar, att vi har ett särskilt Haag-program, som det heter som ska förnyas. Så det är väldigt mycket som kommer nära i tiden under det svenska ordförandeskapet, säger Fredrik Reinfeldt.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se