Ansökan om gruvbrytning inne

På fredagseftermiddagen fick Bergsstaten in en ansökan om bearbetningskoncession från gruvföretaget Northland Resources. Sex pärmar med två ansökningar lämnades in, en som gäller stora Sahavaara och Tapuli.

Efter att Bergsstaten fått in ansökan om bearbetningskoncession så kommer de i sin tur att skicka miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen som behöver minst en månad för att komma med synpunkter.

Har de inga synpunkter så kommer ärendet att ta cirka två månader innan Bergsstaten kommer med ett besked. Men enligt Jan Olov Hedström, bergmästare, så är det väldigt vanligt att det fattas uppgifter i miljökonsekvensbeskrivningen. Då måste företaget komplettera och ofta tar det ganska lång tid eftersom det är skeenden i naturen som ska beskrivas vilket är svårt att göra när det är vinter.

En annan faktor som gruvföretag som ansöker om bearbetningskoncession ofta försummar är eventuella konsekvenser för rennäringen. Där ser Bergsstaten ofta brister.

Så om det är en perfekt ansökan som lämnats in kan ett besked komma om cirka två månader. Men det vanligaste är att det behövs kompletteringar vilket gör att det då kommer att dra ut på tiden å då minst sex månader.

Men det viktigaste är konsekvenserna på miljön och där är det länsstyrelsen som bestämmer. Sedan tittar Bergsstaten bland annat på om företaget är dugligt och hur malmkvalitén är innan ett besked ges till brytning eller inte.

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se