Fallet Kim

Får träffa Kim

Nu får de vietnamesiska föräldrarna träffa familjehemsplacerade Kim i Värnamo mer än tidigare.

Idag på förmiddagen har föräldrarna fått träffa sin tremånaders pojke hemma hos sig i lägenheten.

Tolk fanns där när socialsekreterare informerade om att de nu ska få träffa Kim tre gånger per vecka och tre timmar varje gång. Sen omhändertagandet gjordes har de annars bara fått träffa sin son en timma varje gång, tre gånger i veckan.