Kemikalier ska få tydligare märkning

Tvättmedel, rengöringsmedel och andra produkter som innehåller kemikalier kommer att få en ny märkning som berättar hur farliga de är för människor och miljö.

En grupp inom EU-parlamentet jobbar just nu med att gå igenom hur man skall klassa de olika produkterna, en av dem är miljöpartisten Carl Schlyter ifrån Linköping.

- Det här kommer avgöra hur konsumenterna kommer utsättas för kemikalier. Det gäller framförallt tvättmedel, hur skall vi hantera dem då de är en blandning av olika kemikalier, säger europaparlamentarikern Carl Schlyter.

Internationellt system
Det nya klassificeringssystemet för märkning av kemikalier kallas GHS och tanken är att det skall gälla i hela världen. EU skall under våren ta ställning till hur det skall utformas inom unionen.

Skall det tillexempel tydligt framgå att ett rengöringsmedel innehåller gift som är livsfarligt att dricka eller skall märkningen vara mer allmän.

EU kommissionen, som först har jobbat med frågan, har både föreslagit försämringar jämfört med idag och förbättringar i märkningen när det gäller vissa kemikalier.

- De försvagningar kommissionen har föreslagit bygger mest på att de vill ändra så lite som möjligt i nuvarande lagstiftning istället för att förbättra reglerna nu när chansen finns, säger Carl Schlyter.

Starka lobbyister
Carl Schlyter tror att det nya systemet kan bli bra och tydligare än dagens märkning, men är orolig för att lobbyister för de olika företagen som tillverkar kemikalier kommer få för stort inflytande.

- Hitintills är det bara industrilobbyn som varit i kontakt med oss, men miljörörelsen håller på att vakna och kan förhoppningsvis bli en motkraft, säger han.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se